BIZ BARADA

Ak Gar saýta hoş geldiňiz.  

Salam Ak Gar saydynyn myhmanlary.

Siz bizin bu saydymyzda bizin harytlarymyz bilen tansyp bilersiniz we biz barada maglumatlar alyp bilersiniz.2013-nji yylyn aprel ayyndan baslap azyk onumciligi ucin berlen ygtyyarnama esasly gant onumciligini yola goyduk.Onduryan onumi “Ak Gar” ady bilen sarp edis bazarna cykaryp basladyk.

 

 

 

 

 

 

 

Turkmenistan, Ahal welayat
Ak bugday etraby , Taze durmus obasynyn
Gunbatar tarapynda yerlesen
Senagat toplumynyn, 2-nji jay
tel:+993 137 36850
faks:+993 137 36840